Ofta ställda frågor

Vi löser utmaningarna med att ansluta ERP till e-handel för B2B-kunder och hantera e-ordrar och e-fakturor mellan dem.

Vi kan tänka oss att du och din säljare har frågor, hitta FAQ och svar nedan och tveka inte att kontakta oss. kontakta oss.

Hur fungerar Vurbis
Vad är "PunchOut"?2023-07-24T14:23:19+02:00

PunchOut, även känt som cXML Punchout, Procurement Punchout och OCI Roundtrip, är ett protokoll som används flitigt inom e-upphandlingsbranschen. Det möjliggör säker online-shopping och beställning mellan e-handelsplattformar (som Magento, Woo, Shopify, Episerver, Prestashop, Big Commerce, OpenCart, Oro Commerce, etc.) och e-upphandlingssystem (som Coupa, SAP Ariba, Workday, Oracle, Jaggaer, iValua, Birchstreet, SAP SRM, etc.). Detta protokoll har funnits i över två decennier och stöds nu av alla e-upphandlings- och ERP-system. Genom att använda PunchOut kan dina kunder enkelt och säkert köpa produkter från din e-handelswebbplats med hjälp av sitt föredragna e-inköpssystem.

Varför ber min kund (den köpande organisationen) om "PunchOut"?2023-07-24T14:43:55+02:00

Om din kund, den köpande organisationen, efterfrågar PunchOut beror det på att de håller på att implementera ett e-upphandlingssystem för att beställa produkter online från leverantörer som du. Systemet kräver att de automatiskt kan logga in på din e-handelswebbplats från sitt e-upphandlingssystem, visa din webbplats i en webbläsarram i e-upphandlingssystemets användargränssnitt, lägga till artiklar från din webbplats i e-upphandlingssystemets kundvagn (som även kan innehålla artiklar från andra webbplatser) och förhandsgodkänna ordern innan den verkställs. PunchOut är lösningen som gör att denna process kan ske sömlöst. Genom att implementera PunchOut kan du hjälpa dina kunder att effektivisera sin inköpsprocess och göra det enklare för dem att göra affärer med dig.

Varför kan de inte bara använda min nuvarande webbutik?2023-05-24T17:15:40+02:00

Du kanske undrar varför din kund inte bara kan använda din befintliga webbutik. Men genom att lägga till PunchOut-funktionen i din webbutik kan du dra nytta av ökad varumärkesexponering för kunderna, lägre kostnader för orderhantering, färre fel och undantag, förbättrad kundinformation och tätare integrering med kundernas system och processer. Alla dessa fördelar kan leda till ökad kundnöjdhet. Genom att erbjuda PunchOut ger du dina kunder en mer strömlinjeformad och effektiv inköpsupplevelse, vilket i slutändan kan leda till ökad försäljning och en starkare affärsrelation.

Vilka är fördelarna med PunchOut-funktionen?2023-05-24T17:15:46+02:00

Om du lägger till PunchOut-funktionen i din webbutik kan du dra nytta av flera fördelar. Bland dessa finns ökad exponering av varumärket för kunderna, lägre kostnader för orderhantering, färre fel och undantag, förbättrad kundinformation och tätare integration med kundernas system och processer. Alla dessa fördelar kan leda till ökad kundnöjdhet, vilket är avgörande för ditt företags framgång. Genom att erbjuda PunchOut kan du ge dina kunder en effektivare och mer strömlinjeformad köpupplevelse, vilket kan hjälpa dig att sticka ut från konkurrenterna och stärka dina affärsrelationer.

Hur kan jag få min webbutik "PunchOut-Ready" snabbt?2023-05-24T17:16:07+02:00

Om du vill lägga till PunchOut-funktioner i din webbutiksplattform finns det två alternativ: du kan bygga den själv eller använda en PunchOut Plugin™. Att bygga det själv kan vara tidskrävande och dyrt, särskilt om du eller din byråpartner inte är bekant med PunchOut. För att snabbt bli PunchOut-ready är Vurbis PunchOut Plugin™ ett snabbt, pålitligt och kostnadseffektivt sätt att göra din webbutik PunchOut-ready. Med en Plugin-baserad lösning kan du utnyttja den investering du redan har gjort i din e-handelswebbutik och behålla en konsekvent användarupplevelse och varumärkesprofil, oavsett om kunderna kommer åt din butik via PunchOut eller direkt. Dessutom är Vurbis PunchOut Plugin™ icke-invasiv, vilket innebär att du inte behöver göra några ändringar i din webbutik. Med fast årlig prissättning kan du planera i förväg för ytterligare kundförfrågningar om PunchOut.

Jag har ingen webbutik ännu, men mina kunder som begär PunchOut2023-07-24T16:50:39+02:00

Om du inte har en stabil webbutik eller om din nuvarande webbutik saknar B2B-funktionalitet, kan du dra nytta av Vurbis PunchOut-Ready B2B Web Store. Genom att använda denna lösning kan du stödja e-upphandlingskunder som begär PunchOut samtidigt som du accepterar webbbeställningar från andra kunder. Med fast årlig prissättning kan du planera för ytterligare kunder som vill ha PunchOut. Webbutiken PunchOut-Ready erbjuder snabbhet och enkelhet, så att ditt företag kan gå från att knappt vara redo för e-handel till att vara helt redo för e-handel på några veckor. Denna lösning är särskilt användbar för dem som håller på att implementera sin e-handelsplattform med flera kanaler. Många B2B-säljare börjar med den PunchOut-Ready B2B Web Store och konverterar sedan till Plugin när den är på plats.

Genererar PunchOut mer försäljning?2023-07-24T16:51:13+02:00

PunchOut kan verkligen öka din försäljning. Genom att aktivera PunchOut-funktionen i din webbshop ger du dina kunder tillgång till din butik direkt från deras e-inköpssystem. Det innebär att din butik bara är ett klick bort för deras användare. Detta är särskilt viktigt eftersom många inköpsorganisationer kräver att e-upphandlingssystem används för orderläggning. Genom att vara PunchOut-Ready gör du det enklare och mer kompatibelt för dem att beställa från dig jämfört med dina konkurrenter som saknar PunchOut-kapacitet. Detta kan leda till ökad försäljning och ökade intäkter för ditt företag.

Kan PunchOut öka försäljningen? Vi frågar Amazon...

I slutet av 2015 lade Amazon Business till PunchOut-funktionen på sin webbplats. Nu kunde de integrera med ALLA e-upphandlingssystem (se listan nedan.) Vad hände? Försäljningen ökade 10 gånger på två år.

Källa: Amazon Business

Öppnar PunchOut nya marknader?2023-07-24T16:51:42+02:00

Genom att lägga till PunchOut-funktionen i din webbutik kan du nå nya marknader och kunder som använder e-upphandlingssystem för att lägga order. Stora organisationer, särskilt globala sådana, är de främsta användarna av dessa system. Om du vill sälja till dem är det avgörande att ha en PunchOut-klar webbutik. Faktum är att Amazon Business såg en betydande ökning av försäljningen med mer än 10x på bara två år efter att de lagt till PunchOut-kapacitet på sin webbplats. Genom att följa deras exempel kan du potentiellt öka din försäljning och nå nya kunder i processen. Vad gör jag om jag inte har ett omfattande teknikteam?

Vurbis är här för att hjälpa dig med dina PunchOut-behov! Vårt team av teknikexperter kan hjälpa dig att skapa och hantera din PunchOut-implementering för att uppfylla dina kunders specifika behov. Med vår expertis kan du se till att din PunchOut-integration är sömlös och effektiv, så att du kan fokusera på det du gör bäst - att utveckla ditt företag. Låt Vurbis vara din partner för att lyckas med PunchOut!

Kan jag ignorera min kunds begäran om att tillhandahålla en stansningsfunktion?2023-07-24T16:52:08+02:00

Om du ignorerar dina kunders önskemål om PunchOut-funktion riskerar du att förlora deras affärer. E-upphandlingssystem är vanligtvis obligatoriska inom inköpsorganisationer. De maximerar antalet bearbetade order, vilket leder till en högre ROI. Genom att inte tillhandahålla PunchOut-kapacitet kan dina order inte behandlas via deras e-upphandlingssystem. Som ett resultat kan din kund inte ha något annat val än att hitta en annan leverantör som erbjuder PunchOut-kapacitet. I själva verket kan de till och med vända sig till konkurrenter som Amazon Business, som har sett en betydande försäljningstillväxt efter att ha gjort sin webbplats PunchOut-aktiverad. Det är viktigt att tillmötesgå kundens önskemål om PunchOut-kapacitet så att ni inte förlorar deras affärer till konkurrenterna.

Kan jag förvänta mig fler förfrågningar om PunchOut-funktioner i framtiden?2023-07-25T10:18:12+02:00

I takt med att e-upphandlingssystemen fortsätter att växa och bli allt vanligare i affärsvärlden är det säkert att anta att fler kunder kommer att begära PunchOut-funktionalitet från sina leverantörer. Trenden förväntas tredubblas till 2021, enligt The Hackett Group. Det är viktigt att agera nu och genomföra de förändringar som krävs för att ligga steget före konkurrenterna. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att man hamnar på efterkälken i det ständigt föränderliga affärslandskapet.

Min kund bad specifikt om cXML PunchOut - finns det mer än en version av PunchOut?2023-07-25T10:44:41+02:00

Ja, det finns flera versioner av XML PunchOut-standarden. Den mest använda versionen är cXML PunchOut, som stöds av de flesta e-upphandlings- och ERP-system. En annan vanlig version är OCI Roundtrip, som är specifik för SAP SRM-applikationer för e-inköp. Vissa applikationer stöder båda, men cXML är ofta att föredra på grund av dess robusthet och enkla support. Det är viktigt att notera att varje leverantör av e-upphandlingssystem har sina egna underversioner av varje iteration, anpassade för att passa deras specifika affärsbehov. Därför är det viktigt att förstå vilken version och underversion din kund kräver för att säkerställa kompatibilitet.

Vad är nivå 2 PunchOut?2023-07-25T10:45:24+02:00

En nivå 2 PunchOut-implementering är också känd som OCI5 i SAP SRM. Det ger användaren möjlighet att handla i e-upphandlingssystemets inbyggda e-katalog och sedan direkt PunchOut till artikeldetaljsidan i din webbutik. Detta gör processen snabbare och mer strömlinjeformad. Nivå 2 och OCI5 är dock inte vanligt förekommande. Det krävs extra arbete och kostnader för både inköpare och leverantör för att skapa, testa och underhålla sökindexet i e-upphandlingssystemet.

Varför vill en kund att jag ska gå med i hans leverantörsnätverk?2023-07-25T10:46:26+02:00

Att ansluta sig till leverantörsnätverket hos kundens e-inköpsleverantör är en vanlig begäran från leverantörer med PunchOut-funktion. Det beror på att vissa e-handelsleverantörer (som Ariba och Coupa) kräver att alla PunchOut-förfrågningar ska skickas via deras leverantörsnätverk. Att ansluta sig till leverantörsnätverket är en enkel process som vanligtvis bara tar några minuter. Det har minimal inverkan på din PunchOut-implementering. Genom att gå med i leverantörsnätverket kan du se till att dina PunchOut-förfrågningar behandlas snabbt och effektivt. Detta kommer att förbättra din övergripande kundupplevelse.

Finns det några nackdelar med att införa PunchOut?2023-05-24T17:17:07+02:00

PunchOut har inga betydande nackdelar. Fördelarna med att införa PunchOut talar istället för sig själva. PunchOut bör inte betraktas som en extra kostnad, utan snarare som en viktig del av en försäljningsstrategi med flera kanaler. Det är en investering i ditt företags framtid, precis som en ny avancerad maskinpark eller ett supereffektivt distributionscenter.

Gå till toppen