LAATST BIJGEWERKT: JUNI 2019

Vurbis beleid

Vurbis hecht waarde aan de privacy van haar klanten en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Via onze website worden privacygevoelige en persoonlijke gegevens verwerkt en tijdens de verwerking voldoen wij aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze Privacyverklaring.
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • Vraag eerst uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en hetzelfde eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.
  • Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in ons bezit respecteren.
  • Vurbis is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevensPromotie

Anders dan advertenties op onze website kunnen wij u via onze Facebook-pagina informeren over nieuwe producten of diensten.
Contactformulier en nieuwsbrief
Op onze website bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen via een formulier waarbij u een aantal gegevens moet invullen. Bepaalde gegevens zijn optioneel en het is aan u om te beslissen of u deze aan ons wilt verstrekken. De informatie die u ons toestuurt, wordt bewaard zolang als nodig is om volledig te kunnen reageren en verwerken op het formulier of de inhoud van uw e-mail.

Wij bieden een nieuwsbrief aan om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Als u een reactie plaatst op een van onze blogberichten, worden alleen uw naam, e-mailadres en eventuele aanvullende (optionele) gegevens die u hebt ingevuld gepubliceerd. Deze gegevens zijn voor iedereen online zichtbaar.

Verstrekking van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken.

Op onze website staan social media buttons die door de aanbieders van deze diensten worden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw apparaat kunnen worden gebruikt. Wij gebruiken cookies om advertenties te personaliseren, het gebruik van onze website te analyseren en u social media plugins aan te bieden.

Beveiliging

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn voor het gebruik van onze website. Daarna bewaren wij de gegevens maximaal een jaar voor de eerder genoemde statistische doeleinden. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij het wettelijk verplicht is ze langer te bewaren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van hun websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens.

U kunt ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Verder kunt u ons verzoeken om een gegevensexport met de gegevens die wij met uw toestemming gebruiken; u kunt aangeven dat u wilt dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens beperken.

Om fraude te voorkomen, kunnen wij u vragen u te identificeren. Wanneer het persoonsgegevens betreft die gekoppeld zijn aan een cookie, kunt u een kopie van de cookie opvragen. Deze kunt u opvragen in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming

Wij helpen u graag met uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De privacywetgeving geeft u ook het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij het CBP. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CBP.