SENAST UPPDATERAD: JUNI 2019

Vurbis Policies

Vurbis värdesätter sina kunders integritet och iakttar vederbörlig försiktighet vid behandling och skydd av personuppgifter.

Integritetskänsliga och personliga uppgifter behandlas via vår webbplats, och under behandlingen följer vi kraven i den tillämpliga lagstiftningen om dataskydd. Detta innebär att vi:

  • Tydligt ange våra syften innan vi behandlar personuppgifter genom att använda denna integritetspolicy.
  • Begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som behövs för legitima ändamål.
  • Först och främst ska du be om uttryckligt tillstånd att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs.
  • Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräva samma sak av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.
  • Respektera din rätt att granska, korrigera eller radera dina personuppgifter som vi har.
  • Vurbis är registeransvarig för all databehandling. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål. Vi rekommenderar att du läser den noggrant.

Användning av personuppgifterPromotion

Förutom annonser på vår webbplats kan vi informera dig om nya produkter eller tjänster via vår Facebook-sida.
Kontaktformulär och nyhetsbrev
På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att ställa frågor via ett formulär som kräver att du fyller i ett antal uppgifter. Vissa uppgifter är frivilliga och det är upp till dig att avgöra om du vill lämna dem till oss. De uppgifter du skickar till oss sparas så länge som de behövs för att vi ska kunna svara fullständigt på och behandla formuläret eller innehållet i ditt e-postmeddelande.

Vi erbjuder ett nyhetsbrev för att ge de intresserade information om våra produkter och/eller tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för avregistrering. Din e-postadress kommer endast att läggas till i listan över prenumeranter med ditt uttryckliga tillstånd.

Publikation

Om du skriver en kommentar till ett av våra blogginlägg publiceras endast ditt namn, din e-postadress och eventuella ytterligare (frivilliga) uppgifter som du har valt att fylla i. Dessa uppgifter kommer att vara synliga för alla på nätet.

Tillhandahållande av uppgifter till tredje parter

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part om det inte är nödvändigt för att behandla din begäran.

Vår webbplats har knappar för sociala medier som används av leverantörerna av dessa tjänster för att samla in dina personuppgifter.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som kan användas via din enhet. Vi använder cookies för att anpassa reklamen, analysera användningen av vår webbplats och erbjuda dig plugins för sociala medier.

Säkerhet

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att minimera missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter.

Lagringsperioder

De personuppgifter som beskrivs ovan kommer att sparas så länge som de är nödvändiga för användningen av vår webbplats. Därefter sparar vi uppgifterna i upp till ett år för de ovannämnda statistiska ändamålen. Uppgifterna kommer sedan att raderas om det inte finns ett lagligt krav på att behålla dem under en längre tid.

Webbplatser från tredje part

Detta uttalande gäller inte för webbplatser från tredje part som är anslutna till vår webbplats via länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett säkert och omsorgsfullt sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder deras webbplatser.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta uttalande. Vi rekommenderar att du granskar detta uttalande regelbundet så att du hålls informerad om eventuella ändringar.

Inspektion och ändring av dina uppgifter

Tveka inte att kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om ändringar i (eller radering av) dina personuppgifter.

Du kan skicka oss en begäran om att se, ändra eller radera dessa uppgifter. Dessutom kan du skicka oss en begäran om dataexport med de uppgifter som vi använder med ditt tillstånd; du kan ange att du vill att vi ska begränsa användningen av dina personuppgifter.

För att undvika bedrägerier kan vi be dig att identifiera dig. När det gäller personuppgifter som är kopplade till en cookie kan du begära en kopia av cookien. Du kan få tillgång till detta i dina webbläsarinställningar. Om uppgifterna är felaktiga kan du begära att vi ändrar eller raderar dem.

Nederländska dataskyddsmyndigheten

Vi hjälper dig gärna med alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. Sekretesslagstiftningen ger dig också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till den nederländska dataskyddsmyndigheten. För mer information kan du kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten.