Vilka är fördelarna med PunchOut?

Anställda som behöver köpa varor eller tjänster för sitt arbete kan vanligtvis inte bara gå till Walmart eller Amazon för att slutföra köpet. Organisationer vill att de anställda ska arbeta med godkända leverantörer för att säkra produkter till en förutbestämd kvalitet och minska kostnaderna jämfört med B2C-lösningar.

Om Vurbis

I de flesta fall har företag, myndigheter och stora institutioner rigida riktlinjer för godkänd budget, föredragna leverantörer och avdelningsregler för inköp av varor och tjänster under året. PunchOut hjälper organisationer av alla storlekar att effektivisera sin upphandlingsprocess med fördelar som t.ex:

  • Spara pengar: Elektroniska kataloger som PunchOut ger stora besparingar på varor vid B2B-köp tack vare de minskade arbetskostnaderna och den automatiserade processen. Dessa besparingar förs vidare till organisationer för att säkra rabatterade kostnader från stora leverantörer.
  • Spara tid: PunchOut eliminerar behovet av att manuellt importera en leverantörskatalog till organisationens inköpssystem. Den ständiga kopplingen mellan din organisation och de butiker som tillhandahåller dina förnödenheter innebär att du sparar tid, pengar och resurser eftersom PunchOut automatiserar hela processen!
  • Uppdateringar i realtid: PunchOut-kataloger använder förbättrade gränssnitt för att visa artiklar, priser och tillgänglighet i realtid baserat på medarbetarnas behörigheter. Detta innebär att du inte behöver uppdatera leverantörskataloger eller oroa dig för föråldrad information manuellt!
  • Förbättra noggrannhet och snabbhet vid beställningar: PunchOut hjälper alla i hela upphandlingsprocessen. För inköpare gör katalogen det lättare för anställda att hitta godkända artiklar att köpa. För säljare minskar en PunchOut-katalog tiden och resurserna för att bearbeta inköpsförfrågningar och hantera poster och meddelanden med köparen.
  • Centraliserade lösningar: Organisationer kan dra nytta på många sätt av att använda PunchOut för att skapa en enda lösning för sina inköpsbehov. Med ett automatiserat system kan företag hålla all information uppdaterad och enkelt hantera leverantörskataloger.

När varor har köpts skickar PunchOut information om kundvagnen tillbaka till organisationen för att bekräfta finansiella godkännanden. Den här processen hjälper också till att se till att inköp och godkännanden följer organisationens standardiserade arbetsflödessteg som fastställts av inköpschefen och avdelningscheferna.