Vad är ett e-upphandlingssystem?

Elektronisk upphandling är den process som företag, myndigheter och andra stora institutioner använder för att beställa varor för operativa behov.

Vad är e-upphandling Vurbis

Om till exempel en avdelning på ett stort företag behöver beställa fler gem kan en anställd använda upphandlingssystemet för att hitta, undersöka och beställa gem till avdelningen.

Den här processen kan låta som att en person går in på Amazon eller Walmart.com för att köpa personliga saker. B2B e-handel kräver dock en e-inköpslösning med specialiserad funktionalitet och anpassningar för att reglera policyer för hantering av anställda, leverantörsavtal och andra överväganden om hantering av utgifter.

Från statliga myndigheter som vill spara skattepengar till stora företag som behöver ett sätt att förbli konkurrenskraftiga, stödjer e-upphandlingssystem alla organisationer eftersom de reglerar medarbetarnas behörigheter, automatiserar arbetsflödet för godkännande och minskar den tid som går åt till kommunikation mellan avdelningar.