Vad är PunchOut?

Nu när vi har en gedigen förståelse för vad ett e-upphandlingssystem är, vad det gör och hur det gynnar leverantörer och köpare, kan vi börja med PunchOut för ERP-system.

Vad är PunchOut Vurbis

PunchOut är ett elektroniskt kommunikationssystem mellan köparens ERP-system och leverantörens e-handelsbutik. Denna e-handelsmekanism ger direkt tillgång till en leverantörskatalog via inköpsorganisationens upphandlingsprogram. PunchOut-webbplatser effektiviserar inköpsprocessen eftersom den automatiserar integreringen av kataloger.

Termen "PunchOut" utvecklades ursprungligen 1999 av Ariba som ett sätt att ansluta ERP-program till e-handelshubbar. Ariba, som numera ägs av SAP och kallas SAP Ariba, kallade processen för "PunchOut" eftersom användarna bokstavligen skulle "stämpla ut" ur sitt inköpsprogram för att få tillgång till leverantörens katalog och sedan "stämpla" tillbaka för att bearbeta beställningen efter utcheckning.

PunchOut gör det snabbt och enkelt för anställda att söka efter tillgängliga artiklar på en leverantörs webbplats direkt via organisationens befintliga ERP- eller e-inköpssystem.

PunchOut hanterar kommunikationen mellan köpare och säljare för att visa specifik information som artiklar, priser och köpvillkor, så att köparna har tillgång till den information de behöver för att effektivisera upphandlingsprocessen.